HI GIO BaaS (Backup as a Service)​​​​ là giải pháp sao lưu toàn diện cho tất cả các doanh nghiệp cần bảo vệ dữ liệu trong môi trường đám mây, môi trường ảo hóa tại chỗ và máy chủ vật lý. Giải pháp này có thể sao lưu đa nền tảng như Centos, RedHat, Ubuntu, Windows,….

Ưu điểm

Kết nối đám mây

Kết nối nhanh chóng và an toàn với không gian sao lưu đám mây, sử dụng công nghệ mới nhất của Veeam.

Phục hồi máy ảo

HI GIO BaaS không chỉ khôi phục các tệp mà còn có thể khôi phục các máy ảo từ kho lưu trữ sao lưu ngay lập tức.

Tăng tốc mạng WAN tích hợp

Tối ưu hóa quá trình truyền dữ liệu từ đám mây sang kho lưu trữ sao lưu nhờ ứng dụng công nghệ của Veeam

Mã hóa đầu cuối

Tất cả các đường dẫn và lưu trữ dữ liệu trực tuyến đều được mã hóa. Dữ liệu của bạn được bảo mật hoàn toàn ngay cả khi đang trong quá trình chuyển đổi

Phục hồi cấp độ tập tin

Thông qua bảng điều khiển của dịch vụ, bạn có thể lấy và khôi phục bất kỳ tệp nào từ bộ lưu trữ sao lưu

Bảng điều khiển hợp nhất

Bảng điều khiển của HI GIO BaaS được hợp nhất thành cổng quản lý (Portal) nhờ vào tính năng Single Sing-on giúp quản trị và sử dụng dễ dàng hơn.

Ưu điểm

Tăng tốc mạng WAN tích hợp
Tối ưu hóa quá trình truyền dữ liệu từ đám mây sang kho lưu trữ sao lưu nhờ ứng dụng công nghệ của Veeam
Kết nối đám mây
Kết nối nhanh chóng và an toàn với không gian sao lưu đám mây, sử dụng công nghệ mới nhất của Veeam.
Mã hóa đầu cuối
Tất cả các đường dẫn và lưu trữ dữ liệu trực tuyến đều được mã hóa. Dữ liệu của bạn được bảo mật hoàn toàn ngay cả khi đang trong quá trình chuyển đổi
Phục hồi máy ảo
HI GIO BaaS không chỉ khôi phục các tệp mà còn có thể khôi phục các máy ảo từ kho lưu trữ sao lưu ngay lập tức.
Phục hồi cấp độ tập tin
Thông qua bảng điều khiển của dịch vụ, bạn có thể lấy và khôi phục bất kỳ tệp nào từ bộ lưu trữ sao lưu
Bảng điều khiển hợp nhất
Bảng điều khiển của HI GIO BaaS được hợp nhất thành cổng quản lý (Portal) nhờ vào tính năng Single Sing-on giúp quản trị và sử dụng dễ dàng hơn.

Cách vận hành HI GIO BaaS

Khách hàng cài đặt Veeam Agent on-premises và tạo các công việc sao lưu để bảo vệ dữ liệu.
Đối với Gen 2, tính năng Agentless của Veeam được tích hợp trực tiếp trên vCD với khả năng snapshot VM.

Thiết lập kết nối đến cổng của nhà cung cấp dịch vụ.

Bắt đầu sao chép hoặc sao lưu dữ liệu của mình lên kho lưu trữ đám mây. HI GIO BaaS cung cấp mã hóa và nén trong quá trình truyền dữ liệu để đảm bảo an toàn và hiệu quả dữ liệu.

Khách hàng có thể theo dõi các công việc sao lưu và sao chép.

Trong trường hợp xảy ra thảm họa, khách hàng có thể khôi phục dữ liệu từ kho lưu trữ đám mây trở lại môi trường on-prem hoặc đến một vị trí khác.

Cách vận hành HI GIO BaaS

Khách hàng cài đặt Veeam Agent on-premises và tạo các công việc sao lưu để bảo vệ dữ liệu.
Đối với Gen 2, tính năng Agentless của Veeam được tích hợp trực tiếp trên vCD với khả năng snapshot VM.
Thiết lập kết nối đến cổng của nhà cung cấp dịch vụ.
Bắt đầu sao chép hoặc sao lưu dữ liệu của mình lên kho lưu trữ đám mây. HI GIO BaaS cung cấp mã hóa và nén trong quá trình truyền dữ liệu để đảm bảo an toàn và hiệu quả dữ liệu.
Khách hàng có thể theo dõi các công việc sao lưu và sao chép.
Trong trường hợp xảy ra thảm họa, khách hàng có thể khôi phục dữ liệu từ kho lưu trữ đám mây trở lại môi trường on-prem hoặc đến một vị trí khác.

Cách vận hành HI GIO BaaS

  Tính năng Chi phí khởi tạo dịch vụ Chi phí hàng tháng
Veeam Backup & Recovery
Agent with Cloud Connect
Enterprise Plus
Mục tiêu sao lưu:
• Win 7 SP1, Win 8.x, Win 10, Win 11
• Win Server 2008 R2 SP1, 2012, 2016, 2019, 2022
• CentOS 6.0 or later
• RHEL 6.0 or later
• Ubuntu 14.04 or later
Miễn phí 300,000 VND/ trường hợp
Veeam Microsoft365 Backup Mục tiêu sao lưu:
Exchange Online, SharePoint Online,
OneDrive for Business, Teams
Miễn phí Nhận báo giá
Veeam Cloud Connect Trong trường hợp doanh nghiệp có giấy
phép bản quyền on-
prems của Veeam Backup & Recovery Agent.
Miễn phí 190,000 VND/ trường hợp
Data Backup Storage
Need backup agents for all
backup targets VMs
From 1GB up to 30,000GB. Miễn phí 2,000 VND/GB