HI GIO Network & Security cung cấp tính năng mạng và bảo mật để nâng cao hiệu suất và bảo mật cho dữ liệu, gồm các biện pháp bảo vệ chi tiết ở cấp độ máy chủ, mạng và ứng dụng như Distributed firewall, Edge firewall, Web Application Firewall (WAF), tường lửa của bên thứ ba (CheckPoint, Fortigate), Truy cập mạng không đáng tin cậy (ZTNA).

Ưu điểm

L4 & L7 Load Balancer

Cung cấp miễn phí giải pháp Load Balancer Layer 4, Layer 7 & SSL Terminated.

Anti DDOS

Giải pháp WAF (Top 10 OWASP), phát triển dựa trên nền tảng NSX-ALB Platform của VMware, dễ dàng chống lại các cuộc tấn công DDOS

SNAT & DNAT

Hỗ trợ cấu hình SNAT & DNAT cho khách hàng.

Công nghệ Bảo mật tiên tiến

Sử dụng công nghệ mới nhất giúp quản lý và bảo mật dễ dàng hơn với Single Sign On

Firewall Layer 7

Cung cấp Firewall Layer 7 theo nhu cầu và mục đích (IDS & IPS) của khách hàng dựa trên lượng Throughput

Tư vấn chuyên nghiệp

Bằng đội ngũ chuyên gia giàu kiến thức và kinh nghiệm, chúng tôi cam kết tư vấn và cung cấp dịch vụ bảo mật phù hợp cho nhu cầu mỗi doanh nghiệp.

Ưu điểm

SNAT & DNAT
Hỗ trợ cấu hình SNAT & DNAT cho khách hàng.
L4 & L7 Load Balancer
Cung cấp miễn phí giải pháp Load Balancer Layer 4, Layer 7 & SSL Terminated.
Công nghệ Bảo mật tiên tiến
Sử dụng công nghệ mới nhất giúp quản lý và bảo mật dễ dàng hơn với Single Sign On
Anti DDOS
Giải pháp WAF (Top 10 OWASP), phát triển dựa trên nền tảng NSX-ALB Platform của VMware, dễ dàng chống lại các cuộc tấn công DDOS
Firewall Layer 7
Cung cấp Firewall Layer 7 theo nhu cầu và mục đích (IDS & IPS) của khách hàng dựa trên lượng Throughput
Tư vấn chuyên nghiệp
Bằng đội ngũ chuyên gia giàu kiến thức và kinh nghiệm, chúng tôi cam kết tư vấn và cung cấp dịch vụ bảo mật phù hợp cho nhu cầu mỗi doanh nghiệp.

Cách vận hành HI GIO Network & Security

Tùy theo nhu cầu, tính cấp thiết và mong muốn, doanh nghiệp có thể kết hợp bất kỳ thiết bị của bên thứ 3 để tăng cường bảo mật cho hệ thống. 03 ứng dụng bảo mật khách hàng có thể lựa chọn:

Tường lửa ứng dụng web (Web Application Firewall)

WAF ngăn chặn các cuộc tấn công khai thác lỗ hổng của ứng dụng web. Đây là điều cần thiết cho những web quan trọng cần xử lý thông tin riêng tư và bảo mật.

Tường lửa thế hệ mới (Next Generation Firewall - NGF)

NGF là giải pháp chính để bảo vệ không gian đám mây khỏi các mối đe dọa tiềm tàng trong không gian mạng.

Mô hình bảo mật Zero Trust an toàn tuyệt đối (Zero Trust Remote Access - ZTNA)

ZTNA là giải pháp kiến trúc thế hệ mới nhất, thay thế cho giải pháp VPN truyền thống . Tính năng cho phép kiểm soát quyền truy cập tài nguyên dữ liệu và ứng dụng của người dùng trong nội bộ doanh nghiệp.

Tường lửa ứng dụng web (Web Application Firewall)
WAF ngăn chặn các cuộc tấn công khai thác lỗ hổng của ứng dụng web. Đây là điều cần thiết cho những web quan trọng cần xử lý thông tin riêng tư và bảo mật.
Tường lửa thế hệ mới (Next Generation Firewall - NGF)
NGF là giải pháp chính để bảo vệ không gian đám mây khỏi các mối đe dọa tiềm tàng trong không gian mạng.
Mô hình bảo mật Zero Trust an toàn tuyệt đối (Zero Trust Remote Access - ZTNA)
ZTNA là giải pháp kiến trúc thế hệ mới nhất, thay thế cho giải pháp VPN truyền thống . Tính năng cho phép kiểm soát quyền truy cập tài nguyên dữ liệu và ứng dụng của người dùng trong nội bộ doanh nghiệp.

Ngoài lựa chọn mô hình dịch vụ đám mây phù hợp, doanh nghiệp có thể bổ sung dịch vụ mạng & bảo mật:

 

  Mô tả Chi phí
Cloud Gateway VPC Chứa các chức năng mạng thiết yếu để sử dụng ở mức bảo mật
tiêu chuẩn với Public & Private Cloud
Từ 0 VND/tháng
Load Balancer + WAF
Tường lửa ứng dụng web
Đối với ứng dụng web quan trọng và được bảo mật cao, chúng tôi
cung cấp thêm WAF
NHẬN BÁO GIÁ
NGFW
Tường lửa thế hệ tiếp theo
Tường lửa thế hệ tiếp theo được bảo vệ tốt khỏi các cuộc tấn công mạng zero-day
và phần mềm độc hại bằng công cụ bảo mật toàn diện
NHẬN BÁO GIÁ
ZTNA
Mô hình bảo mật Zero Trust thế hệ mới
Để thay thế từ VPN truyền thống sang kiến trúc bảo mật mới nhất,
chúng tôi cung cấp quyền truy cập từ xa dựa trên Zero Trust
NHẬN BÁO GIÁ

Chi phí HI GIO Network & Security

Tính năng WAF cho VPC Hiệu suất Chi phí ban đầu Chi phí hàng tháng
WAF add-on Network Throughput:
Follow-up VPC spec
Miễn phí NHẬN BÁO GIÁ 
Citrix ADC Performance and Spec Chi phí ban đầu Chi phí hàng tháng
Citrix ADC VPX 10 Mbps
 Premium
Network Throughput: 10 Mbps
(2vCPU / 4GB Mem / 20GB disk)
Miễn phí NHẬN BÁO GIÁ 
Citrix ADC VPX 50 Mbps
Premium
Network Throughput : 50 Mbps
(2vCPU / 4GB Mem / 20GB disk)
Miễn phí NHẬN BÁO GIÁ 
Citrix ADC VPX 200 Mbps
 Premium
Network Throughput: 200 Mbps
(2vCPU / 4GB Mem / 20GB disk)
Miễn phí NHẬN BÁO GIÁ 
Citrix ADC VPX 1000 Mbps
Premium
Network Throughput: 1000 Mbps
(4vCPU / 16GB Mem / 20GB disk)
Miễn phí NHẬN BÁO GIÁ 
FortiGate NGFW Performance and Spec Chi phí ban đầu Chi phí hàng tháng
FortiGate VM-01V 1 vCPU support / 10,000 FW policies / 2,000 Endpoints
(1vCPU / 2GB Mem / 32GB disk
Miễn phí NHẬN BÁO GIÁ 
FortiGate VM-02V 2 vCPU support / 10,000 FW policies / 2,000 Endpoints
(2vCPU / 4GB Mem / 32GB disk)
Miễn phí NHẬN BÁO GIÁ 
FortiGate VM-04V 4 vCPU support / 10,000 FW policies / 8,000 Endpoints
(4vCPU / 6GB Mem / 32GB disk)
Miễn phí NHẬN BÁO GIÁ  
FortiGate VM-08V 8 vCPU support / 200,000 FW policies / 20,000 Endpoints
(8vCPU / 12GB Mem / 32GB disk)
Miễn phí NHẬN BÁO GIÁ 
FortiGate VM-16V 16 vCPU support / 200,000 FW policies / 20,000 Endpoints
(16vCPU / 24GB Mem / 32GB disk)
Miễn phí NHẬN BÁO GIÁ 
FortiGate VM-32V 32 vCPU support / 200,000 FW policies / 20,000 Endpoints
(32vCPU / 48GB Mem / 32GB disk)
Miễn phí NHẬN BÁO GIÁ 
Safous ZTNA Performance and Spec Chi phí ban đầu Chi phí hàng tháng
App Gateway Refer to the Safous Catalog TBQ TBQ
User License Refer to the Safous Catalog TBQ TBQ