HI GIO DRaaS (Disaster Recovery as a Service) ​​là giải pháp đồng bộ dữ liệu an toàn sang một khu vực khác (ví dụ như tại chỗ sang HI GIO Cloud; HI GIO Cloud HCM sang HI GIO Cloud HN hoặc ngược lại) để lấy lại quyền truy cập và chức năng nếu thảm họa có xảy ra. Hơn nữa, giá trị tối thiểu của RPO là 5 phút phù hợp với hệ thống thiết yếu của doanh nghiệp.

Ưu điểm

Dùng đến đâu trả đến đó (PAYG)

Chỉ mất phí quản lí hàng tháng và thật sự chi trả cho dịch vụ này khi thảm họa xảy ra và doanh nghiệp bắt đầu sử dụng dịch vụ.

Đào tạo và dự phòng

Hỗ trợ đào tạo và demo diễn tập cho thảm họa nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng phục hồi của dữ liệu ngay sau khi sự cố xảy ra.

Cài đặt nhanh chóng

Chỉ cần cài đặt ứng dụng DRaaS vào nền tảng HI GIO Cloud, tất cả các ứng dụng trên đám mây đều được cấu hình tính năng này một cách nhanh chóng

Thời gian phục hồi

Đạt được cam kết dịch vụ SLA với sự phục hồi đáng tin cậy.

Tư vấn chuyên nghiệp

Bao gồm dịch vụ tư vấn xem xét kế hoạch Business Continuity Plan – BCP và Disaster Recovery – DR của doanh nghiệp.

Ưu điểm

Dùng đến đâu trả đến đó (PAYG)
Chỉ mất phí quản lí hàng tháng và thật sự chi trả cho dịch vụ này khi thảm họa xảy ra và doanh nghiệp bắt đầu sử dụng dịch vụ.
Cài đặt nhanh chóng
Chỉ cần cài đặt ứng dụng DRaaS vào nền tảng HI GIO Cloud, tất cả các ứng dụng trên đám mây đều được cấu hình tính năng này một cách nhanh chóng
Đào tạo và dự phòng
Hỗ trợ đào tạo và demo diễn tập cho thảm họa nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng phục hồi của dữ liệu ngay sau khi sự cố xảy ra.
Thời gian phục hồi
Đạt được cam kết dịch vụ SLA với sự phục hồi đáng tin cậy.
Tư vấn chuyên nghiệp
Bao gồm dịch vụ tư vấn xem xét kế hoạch Business Continuity Plan - BCP và Disaster Recovery - DR của doanh nghiệp.

Cách vận hành HI GIO DRaaS

Thiết lập Môi trường sao chép (Replication Environment) Điều này liên quan đến việc cài đặt và định cấu hình các thành phần thiết bị và vSphere Replication. Sau khi Môi trường được thiết lập, bạn có thể chọn máy ảo muốn bảo vệ và định cấu hình cài đặt sao chép cho từng máy.

Khi sao chép một máy ảo vào đám mây,
một bản sao sẽ được tạo trong môi trường
đám mây. Bản sao này được giữ đồng bộ với
hệ thống on-prem bằng cách sử dụng vSphere
Replication (VMware Cloud Director Availability),
tính năng sao chép liên tục đảm bảo rằng các
thay đổi được thực hiện đối với các máy ảo được
bảo vệ, đồng bộ hóa với các bản sao trên đám mây
theo thời gian thực.

Điều này cung cấp cho doanh nghiệp khôi phục dữ
liệu Recovery Point Objective (RPO) về trạng thái
gần nhất trong 15 phút, trước thảm họa.

Trong trường hợp xảy ra thảm họa, bạn có thể bắt đầu chuyển đổi dự phòng sang bản sao đám mây của máy ảo. Điều này liên quan đến việc chuyển hướng lưu lượng truy cập của người dùng đến bản sao đám mây, điều này sẽ ít hoặc không ảnh hưởng đến người dùng. Khi thảm họa đã được giải quyết, bạn có thể bắt đầu dự phòng cho cơ sở hạ tầng on-prem tại chỗ, đưa khối lượng công việc của bạn trở lại vị trí ban đầu.

Các bước khởi tạo HI GIO Private Cloud

Thiết lập Môi trường sao chép (Replication Environment) Điều này liên quan đến việc cài đặt và định cấu hình các thành phần thiết bị và vSphere Replication. Sau khi Môi trường được thiết lập, bạn có thể chọn máy ảo muốn bảo vệ và định cấu hình cài đặt sao chép cho từng máy.
Khi sao chép một máy ảo vào đám mây, một bản sao sẽ được tạo trong môi trường đám mây. Bản sao này được giữ đồng bộ với hệ thống on-prem bằng cách sử dụng vSphere Replication (VMware Cloud Director Availability), tính năng sao chép liên tục đảm bảo rằng các thay đổi được thực hiện đối với các máy ảo được bảo vệ, đồng bộ hóa với các bản sao trên đám mây theo thời gian thực.
Điều này cung cấp cho doanh nghiệp khôi phục dữ liệu Recovery Point Objective (RPO) về trạng thái gần nhất trong 15 phút, trước thảm họa.
Trong trường hợp xảy ra thảm họa, bạn có thể bắt đầu chuyển đổi dự phòng sang bản sao đám mây của máy ảo. Điều này liên quan đến việc chuyển hướng lưu lượng truy cập của người dùng đến bản sao đám mây, điều này sẽ ít hoặc không ảnh hưởng đến người dùng. Khi thảm họa đã được giải quyết, bạn có thể bắt đầu dự phòng cho cơ sở hạ tầng on-prem tại chỗ, đưa khối lượng công việc của bạn trở lại vị trí ban đầu.