HI GIO Private Cloud là mô hình dịch vụ được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ về chính sách bảo mật, thông qua các máy chủ dành riêng để đảm bảo tài nguyên của doanh nghiệp không chia sẻ với các doanh nghiệp khác.

Ưu điểm

Cổng quản lý thông tin (Portal) thân thiện

Dễ dàng sử dụng và tùy chỉnh cấu hình của máy ảo. Ngoài ra, portal còn giúp theo dõi & quản lý chi phí hiệu quả với tính năng tính cước theo giờ và cung cấp hóa đơn thanh toán hàng tháng

Bảo mật

Nâng cấp hệ thống tường lửa tích hợp sẵn Gateway Firewall L4 và Distributed Firewall giúp đảm bảo tính an toàn và bảo mật cao.

Tính sẵn sàng & cân bằng tải

Cho phép chia sẻ cân bằng tải hệ thống, cải thiện hiệu suất, tính khả dụng và khả năng mở rộng của hệ thống.

Tự động mở rộng quy mô

Tự động tăng hoặc giảm số lượng máy chủ ảo theo nhu cầu.

Kiến trúc Multi-tenancy

Cho phép nhiều khách hàng trên cùng một máy chủ, giúp cung cấp nhiều tài nguyên hơn cho một nhóm người lớn hơn mà không phải hy sinh quyền riêng tư và bảo mật hoặc làm chậm các ứng dụng. Việc ảo hóa các vị trí lưu trữ trong điện toán đám mây cho phép truy cập linh hoạt và dễ dàng từ hầu hết mọi thiết bị hoặc vị trí.

Ưu điểm

Cổng quản lý thông tin (Portal) thân thiện
Dễ dàng sử dụng và tùy chỉnh cấu hình của máy ảo. Ngoài ra, portal còn giúp theo dõi & quản lý chi phí hiệu quả với tính năng tính cước theo giờ và cung cấp hóa đơn thanh toán hàng tháng
Tính sẵn sàng & cân bằng tải
Cho phép chia sẻ cân bằng tải hệ thống, cải thiện hiệu suất, tính khả dụng và khả năng mở rộng của hệ thống.
Bảo mật
Nâng cấp hệ thống tường lửa tích hợp sẵn Gateway Firewall L4 và Distributed Firewall giúp đảm bảo tính an toàn và bảo mật cao.
Tự động mở rộng quy mô
Tự động tăng hoặc giảm số lượng máy chủ ảo theo nhu cầu.
Kiến trúc Multi-tenancy
Cho phép nhiều khách hàng trên cùng một máy chủ, giúp cung cấp nhiều tài nguyên hơn cho một nhóm người lớn hơn mà không phải hy sinh quyền riêng tư và bảo mật hoặc làm chậm các ứng dụng. Việc ảo hóa các vị trí lưu trữ trong điện toán đám mây cho phép truy cập linh hoạt và dễ dàng từ hầu hết mọi thiết bị hoặc vị trí.

Các bước khởi tạo HI GIO Private Cloud

Khởi tạo Private Cloud (Đám mây riêng)
Chọn số lượng tài nguyên, cấu hình và khối lưu trữ như bạn cần. Nhóm tài nguyên Private hoàn toàn là của riêng doanh nghiệp và sẽ không được chia sẻ với các khách hàng khác.
Tạo những Đám mây riêng ảo (VPCs)
Máy chủ ảo được trang bị toàn diện các tài nguyên mạng, điện toán và lưu trữ cùng các công nghệ như mã hóa, tunneling, địa chỉ IP riêng và mạng LAN ảo (VLAN) để cung cấp một môi trường đám mây biệt lập.
Tuỳ chỉnh máy ảo (VMs)
Với mỗi nhu cầu riêng, khách hàng có thể dễ dàng thay đổi hoặc cấu hình lại máy ảo bất cứ lúc nào trên portal quản lý
Chạy ứng dụng trên máy ảo (VMs)
Cài đặt phần mềm hoặc ứng dụng của bạn vào máy ảo đã tạo để chạy. Bạn có thể giám sát máy ảo của mình thông qua Portal HI GIO Gen.2 và định cấu hình lại máy ảo khi cần

Các bước khởi tạo HI GIO Private Cloud

Khởi tạo Private Cloud (Đám mây riêng)

Chọn số lượng tài nguyên, cấu hình và khối lưu trữ như bạn cần. Nhóm tài nguyên Private hoàn toàn là của riêng doanh nghiệp và sẽ không được chia sẻ với các khách hàng khác.

Tạo những Đám mây riêng ảo (VPCs)

Máy chủ ảo được trang bị toàn diện các tài nguyên mạng, điện toán và lưu trữ cùng các công nghệ như mã hóa, tunneling, địa chỉ IP riêng và mạng LAN ảo (VLAN) để cung cấp một môi trường đám mây biệt lập.

Tùy chỉnh máy ảo (VMs)

Với mỗi nhu cầu riêng, khách hàng có thể dễ dàng thay đổi hoặc cấu hình lại máy ảo bất cứ lúc nào trên portal quản lýChạy ứng dụng trên máy ảo (VMs)

Cài đặt phần mềm hoặc ứng dụng của bạn vào máy ảo đã tạo để chạy. Bạn có thể giám sát máy ảo của mình thông qua Portal HI GIO Gen.2 và định cấu hình lại máy ảo khi cần

Chi phí HI GIO Private Cloud

Chi phí
HI GIO Private Cloud

a

Loại A

Loại B

Loại C